Legal Counsel

Als Legal Counsel (ook wel bedrijfsjurist genoemd) werk je binnen de bank nauw samen met het management en ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van de juridische zaken.

Als Legal Counsel bij Etage 0 kan je binnen de bank aan de slag op verschillende afdelingen. De afdelingen zijn Corporate, Retail, Financial Markets en Lending.

Corporate

Op deze afdeling ondersteun en adviseer je de bank en alle groepsonderdelen in binnen- en buitenland over vraagstukken op het gebied van corporate governance (wijze waarop de bank wordt bestuurd en hoe er toezicht wordt gehouden op het bestuur), strategische bewegingen (overnames of investeringen) en de implementatie van wet- en regelgeving.

Retail

Op deze afdeling ondersteun en adviseer je de bank bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van onder andere betalen, sparen, lenen, hypotheken, beleggen en verzekeren.

Financial Markets

Op deze afdeling ondersteun je de afdelingen die werken aan beursgangen, nationale en internationale aandelen- en obligaties uitgiftes, finance oplossingen en securities. Ook zal je betrokken worden bij de interpretatie en bank brede implementatie van verschillende toezichtrechtelijke onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld EMIR en MIFID.

Lending

Deze afdeling is voornamelijk bedoeld voor ervaren bedrijfsjuristen. Je werkt nauw samen met de business lines die binnen de bank verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van (internationale) grootzakelijke kredieten. Als partner van business breng je de juridische risico’s in kaart en ben je betrokken bij de beoordeling van relevante juridische documentatie. Denk hierbij aan term sheets, financieringsovereenkomsten en zekerheidsdocumentatie.

De werkzaamheden van een legal counsel zijn onder andere:

  • opstellen en nauwkeurig controleren van contracten (bijvoorbeeld inkoopcontracten, verkoopcontracten, en distributiecontracten)
  • adviseren van de directie bij overnames, joint ventures en aandelenuitgifte
  • fungeren als vraagbaak ten opzichte van zowel directie als personeel
  • inschakelen van andere experts zoals advocaten en fiscalisten 

Een werkdag als Legal Counsel

Als bedrijfsjurist op de afdeling Corporate hou jij je bezig met de advisering op gebieden die van directe invloed zijn op de bank. Je maakt onderdeel uit van het team “Corporate & Litigation” en hebt in de ochtend een team overleg. Na het teamoverleg ga je door naar je volgende afspraak. Je moet de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen adviseren met betrekking tot de organisatie van de aanstaande aandeelhoudersvergadering. Vervolgens krijg je een bericht van de afdeling Communicatie. Je moet de opzet en inhoud van een aantal interne en externe (pers)berichten beoordelen en becommentariëren vanuit een juridisch oogpunt. Aan het eind van de dag overleg je nog met een externe advocaat die bezig is met het procederen namens de bank in een aantal lopende juridische zaken. Je treedt hierbij op als juridisch sparringpartner voor de advocaat.

Meer informatie

Oumaima Talbi

Recruitment Consultant
[email protected]
+31 (0)6 254 267 80