Jurist bouw- en huurrecht

Als Jurist bouw- en huurrecht is het adviseren over bouwzaken en andere civielrechtelijke zaken een tweede natuur . Dit is ook een waanzinnig brede rol. Naast het feit dat je het aanspreekpunt bent voor je cliënt, communiceer je ook met alle overige partijen. Van juridische analyses en het opstellen van plannen van aanpak, het hoort er allemaal bij. En de afwikkeling van claims en eventuele procedures uitvoeren, dat is voor jou “business as usual”.

Als jurist bouw- en huurrecht houdt jij je bezig met onder andere het:

  • zelfstandig behandelen van taken en juridische kwesties op het gebied van letselschade;
  • leidinggeven aan het klantproces. Je adviseert de cliënt omtrent de omvang van de schade en probeert tot een regeling te komen;
  • overleggen met de klant omtrent de inhoud en wijze van de behandeling van de zaak;
  • eventueel inhuren van externe deskundigen;
  • afleggen van klantbezoeken om de aard en omvang van de schade te inventariseren; en
  • eventueel procederen.

Een werkdag als jurist bouw- en huurrecht

Jouw ochtenden zijn heilig voor je. Na aankomst check je de mailbox en opent een nieuwe aanvraag van een cliënt. De cliënt woont in Den Haag heeft ontzettend last van een lekkage in haar huis. Na herhaaldelijke (onsuccesvolle) verzoeken aan de verhuurder op het op te lossen, heeft zij jou ingeschakeld om je te helpen. Je hoort haar verhaal aan en stelt samen een plan van aanpak op. Onderdeel van deze zaak is het langsgaan bij het huis om de schade te inventariseren. Als de afspraak gepland staat ga je verder met de volgende zaak. Een andere cliënt heeft zijn huur opgezegd en is inmiddels vertrokken uit de woning. Echter wil de verhuurder de borg niet terugbetalen. Je neemt contact op met de verhuurder om zijn kant van het verhaal te horen. Na een uitgebreide juridische analyse kom je tot de conclusie dat de verhuurder onrechtmatig handelt. Je neemt de tijd om de vervolgstappen uit te stippelen. Maar dat is nog niet alles dat je hebt staan die dag.

Het volgende dossier op de stapel is een geschil dat zich afspeelt in het bouwrecht. Je gaat langs bij een cliënt die een aannemer heeft ingeschakeld om enkele verbouwingswerkzaamheden te verrichten aan haar huis. De aannemer heeft het werk niet op een juiste manier gedaan en hierdoor heeft de cliënt bouwschade opgelopen. Het is tot je ongenoegen niet gelukt om tot een regeling te komen met de wederpartij en besluit in samenspraak met de cliënt om te procederen.

Meer informatie

Oumaima Talbi

Recruitment Consultant
[email protected]
+31 (0)6 254 267 80