Jurist arbeidsrecht/sociale zekerheidsrecht

Als jurist arbeidsrecht ben jij gefascineerd met alle wet- en regelgeving op het gebied van werk en ga jij dagelijks naar kantoor om jouw kennis met collega’s en klanten te delen.

In de praktijk ben je dus voornamelijk bezig met zaken omtrent de behandeling en bemiddeling van conflicten. Denk aan reorganisaties, ontslagzaken, loonvorderingen of functiewijzigingen. Je staat in nauw contact met je cliënt en behandelt het gehele proces vaak zelfstandig. In sommige gevallen voer je ontslagprocedures bij het UWV of de kantonrechter.

Als jurist arbeidsrecht houdt jij je bezig met onder andere het:

  • zelfstandig behandelen van taken en juridische kwesties op het gebied van letselschade;
  • overleggen met de klant omtrent de inhoud en wijze van de behandeling van de zaak;
  • bijstaan van cliënten gedurende de hele procedure;
  • contact houden met meerdere partijen en indien nodig het inhuren van experts;
  • afleggen van klantbezoeken; en
  • eventueel procederen bij gerechtelijke of buitengerechtelijke instanties.

Een werkdag als jurist arbeidsrecht

De deur van het kantoor valt achter je dicht en de eerste zaak ligt al voor je klaar. Een cliënt is ontslagen en vindt dat dit onrechtmatig is. Zij heeft contact met haar rechtsbijstandverzekeraar opgenomen en de zaak is aan jou toegewezen. Tijdens een persoonlijk gesprek luister je naar haar verhaal en bespreekt wat haar rechten en plichten zijn in haar specifieke geval. Tevens wijs je haar op wat eventueel juridisch de mogelijkheden zijn. Samen stel je een initieel plan van aanpak op om de wensen/doelstellingen van de cliënt te bereiken. Je maakt direct een afspraak in je agenda om contact op te nemen met de wederpartij.

Dan richt je je op een zaak waar je al mee bezig was. Een cliënt die een lage ontslagvergoeding heeft gekregen. Dit is een zaak die dus al een tijdje loopt maar nu helaas wat stilstaat. Ook nu neem je contact op met de cliënt en bespreekt de mogelijkheden. Het tijd om een gerechtelijke procedure te starten. Aan het eind van de dag bekijk je nog een nieuw dossier. Hier gaat het om een cliënt die ontslag heeft ingediend, maar door haar werkgever aan een opzegtermijn van twee maanden wordt gehouden. Je duikt gelijk de wetboeken in en gaat op zoek naar de wettelijke opzegtermijnen. Je ziet dat voor haar contract een wettelijke opzegtermijn geldt van één maand en gaat er dan ook gelijk mee aan de slag.

Jurist Sociale Zekerheidsrecht

Deze functie ligt in het verlengde van het arbeidsrecht. Echter richt jij op het sociaal zekerheidsrecht. Dit is het stelsel dat er voor zorgt dat mensen tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Het speerpunt ligt voornamelijk op geschillen in het gebied van de WIA, WW, Participatiewet en WMO. Je zal in dit geval met grote regelmaat te maken krijgen met het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en/of gemeenten.

Meer informatie

Oumaima Talbi

Recruitment Consultant
[email protected]
+31 (0)6 254 267 80